Liên hệ | Sitemap  
Thông báo chung
10/08/2019

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn Hoạch Thôn!

Thực hiện công văn hướng dẫn của Ban chấp hành đoàn xã Định tăng và chỉ đạo Chương trình tổ chức học kỳ 3 cho đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng. Kế hoạch chỉ đạo của Ban đồng đội xã và thường vụ Đoàn xã Định Tăng được tiến hành cụ thể như sau:  

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 13h00, ngày 11 tháng 8 năm 2019 tổ chức tổng duyệt Hội quân hè truyền thống năm 2019.

- Nội dung chính:

1. Duyệt nghi thức đội 

2. Văn nghệ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

- Địa điểm: Trung tâm Sân vận động của UBND xã Định Tăng

Vậy Ban chấp hành đoàn thông báo và kinh mời toàn thể cán bộ và nhân dân trong làng thu xếp công việc và thời gian về Trung tâm Sân vận động của xã để tham dự và cổ vũ, động viên phần biểu diễn của tuổi tre thôn nhà.

Thay mặt Chi đoàn thanh niên thôn hoạch thôn kính mời.
 


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com