Liên hệ | Sitemap  
Thông tin làng Thơ - văn Làng Hoạch Thôn
04/03/2019

Nhân dịp dự hội nghị bầu BCH phụ nữ (nhiệm kỳ 2010-2015)

Kính thưa quý vị cấp trên

Kính thưa cấp ủy, chị em cả làng

Về dự hội nghị kiện toàn

Chị em phụ nữ của làng hôm nay

Về đây xin được giãi bày

Để cùng hội nghị chung tay dự bàn

Các chị ca hát ngân vang

Trong bầu không khí hân hoan vui mừng

Chúc cho các chị thủy chung

Bầu chấp hành mới thỏa lòng ước mong

Chúc cho các chị đồng lòng

Đoàn kết nhất trí từ trong ra ngoài

Điều hành công việc nay mai

Đẹp trên thuận dưới chảng sai lòng mình

Chúc cho các chị thông minh

Xây dựng nghị quyết hội mình hôm nay

Để rồi tay năm chạt tay

Cùng nhau ta dựng ta xây hội mình

Vững vàng trong cuộc trường trinh

Đối nghèo lùi bước, phồn vinh mọi nhà

Ông Lê Hồng Tơn - Hội viên người cao tuổi Thôn Hoạch Thôn kính tặng.


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com