Liên hệ | Sitemap  
Bản tin Hoạch Thôn Tuổi trẻ Hoạch Thôn
26/02/2019

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, trong những năm qua đoàn viên thanh niên thôn Hoạch Thôn đã và luôn đi đầu trong các công tác phát triển kinh tế, tình nguyện vì sự phát triển chung của cộng đồng. Những hoạt động này góp phần không nhỏ giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban chấp hành Đoàn thanh niên thôn Hoạch Thôn đã triển khai kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt Đoàn, tuyên truyền trên loa hoặc phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức truyền qua các buổi họp thôn… Qua đó, nhận thức và ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân được nâng lên để tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cụ thể, đối với phong trào “Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “ Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, với phương châm “tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn”, thông qua các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè và tháng thanh niên, chi đoàn đã mạnh dạn đảm nhận các công trình như nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm đường giao thông nông thôn, quét dọn vệ sinh môi trường, thu hút hàng nghìn lượt  đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân trong thôn thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn bản, qua đó đã giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, Ban chấp hành Đoàn thanh niên thôn Hoạch Thôn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng nông thôn mới đến từng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp với điền kiện của địa phương. Từ đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Có thể nói, phong trào thanh niên tình nguyện chính là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là trường học thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành phong phú cho đoàn viên thanh niên. Tiếp nối những kết quả đạt được trong phong trào thanh niên tình nguyện, trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn thanh niên thôn Hoạch Thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là chung tay xây dựng nông thôn mới.


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com