Liên hệ | Sitemap  
Thông tin làng Bảng vàng
10/03/2019

“Hội làng truyền thống 10/2/2018” đã nhận được hưởng ứng và đóng góp của nhiều gia đình, cá nhân. Làng Hoạch Thôn xin ghi nhận những sự đóng góp quý báu của các gia đình, cá nhân thông qua Danh sách sau:

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC HỘI LÀNG TRUYỀN THỐNG 10/2/2018

Tổng số tiền Công đức được ghi nhận là 11.470.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com