Liên hệ | Sitemap  
01/03/2019

Đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, khi tết cổ truyền của dân tộc ta vừa qua cũng là lúc mọi người lại bắt đầu công việc hằng ngày. Vụ chiêm xuân cũng vừa gieo cấy xong, 100% diện tích cũng đã được gieo trồng với khoảng 75% là cây lúa và 25% là cây ớt.

Năm nay, người dân trong thôn đã bắt đầu vụ mùa sớm từ những đồng xa như đồng Chiêm, Cuối Rừng, cho đến những phần diện tích thuộc cây trồng vụ Đông. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi cho sự phát triển của con giống và cây trồng của nhân dân đã gieo trồng. Tính đến hiện tại, cây lúa đã phát triển được gần 1 tháng và nhân dân trong thôn đang hướng đến một vụ mùa bội thu về sản lượng.

Cây lúa đang trên đà phát triển.

Bên cạnh cây lúa, cây ớt đã được đưa vào sản xuất cách đây đã 4 năm dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và chính quyền sở tại. Vì là cây có giá trị kinh tế cao cộng với phù hợp với mảnh đất quê hương, nên năm nay dân làng đã gieo trồng 25% trong tổ số diện tích đất nông nghiệp là cây ớt. Với giá >10 nghìn đồng/ 1 kilogam ớt và có 3 đại lý thu mua trong làng, có thể nói đây là những bước đi chuyển hướng tích cực cho phát triển kinh tế ổn định đời sống cho nhân dân.

Người dân đang thu hoạch ớt cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Có thể thấy, với những bước đi do thôn đề ra cũng như từ sự cố gắng phấn đấu, cần cù chịu khó của tất cả mọi người trong thôn, mong rằng mỗi năm nhân dân làng ta càng ngày càng phát triển hướng đến một vụ mùa bội thu.


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com