Liên hệ | Sitemap | Đăng ký | Đăng nhập
28-11-2022 12:14:17
Xây Giếng Làng, người góp của, người góp công. Tinh thần của bà con ở quê tham gia công ích làm tôi cứ liên tưởng tới thời bao cấp, thời mà tư lợi cá nhân nó không đại trà như bây giờ. Thật tự hào và vui mừng khi tình đoàn kết của bà con nhân dân trong làng mỗi người ở một phương nhưng đều hướng về quê hương khi nghĩ về Giếng Làng. Nét đẹp riêng của Làng Hoạch Thôn mà đâu đó ở Xã Định Tăng, ở Huyện Yên Định mình chưa có được.
27-11-2022 16:25:08
Làng Hoạch Thôn có một ngôi phúc chỉ 3 gian xây vào cuối thế kỷ 18 nhưng đến nay không còn do năm 2011 làng phá đi và xây dựng “Đền thờ Thành Hoàng Làng”  trên ngôi đất này. Hiện nay, làng còn ngôi đình 5 gian làm bằng gỗ Lim được xây dựng từ thời phong kiến. Tương truyền, cụ Lê Đình Kiên là người đã cho 4 làng (Voọc , Chùa, Đanh, Chợ) gỗ lim để xây cất đình. Cụ Lê Đình Kiên hiện có đền thờ tại thôn Thiết Đinh - xã Định Tường.
e