Liên hệ | Sitemap | Đăng ký | Đăng nhập
28-11-2022 12:14:17
Xây Giếng Làng, người góp của, người góp công. Tinh thần của bà con ở quê tham gia công ích làm tôi cứ liên tưởng tới thời bao cấp, thời mà tư lợi cá nhân nó không đại trà như bây giờ. Thật tự hào và vui mừng khi tình đoàn kết của bà con nhân dân trong làng mỗi người ở một phương nhưng đều hướng về quê hương khi nghĩ về Giếng Làng. Nét đẹp riêng của Làng Hoạch Thôn mà đâu đó ở Xã Định Tăng, ở Huyện Yên Định mình chưa có được.
27-11-2022 16:34:40
Làng Hoạch là vùng đất hiếu học, gắn với tên tuổi của đại quan triều đình như: Đại Đại Hồng Đô Thái Úy Thượng đẳng thần. Minh linh Quang Thượng Tướng Trung đẳng thần là các mạnh quan triều Lý - Trần. Nhất là vào nửa đầu của thế kỷ 18, thời Lê Trung Hưng, làng đỗ 7 Ông Nghè (các nhà khoa bảng).
27-11-2022 16:25:08
Làng Hoạch Thôn có một ngôi phúc chỉ 3 gian xây vào cuối thế kỷ 18 nhưng đến nay không còn do năm 2011 làng phá đi và xây dựng “Đền thờ Thành Hoàng Làng”  trên ngôi đất này. Hiện nay, làng còn ngôi đình 5 gian làm bằng gỗ Lim được xây dựng từ thời phong kiến. Tương truyền, cụ Lê Đình Kiên là người đã cho 4 làng (Voọc , Chùa, Đanh, Chợ) gỗ lim để xây cất đình. Cụ Lê Đình Kiên hiện có đền thờ tại thôn Thiết Đinh - xã Định Tường.
27-11-2022 16:22:31
Giai đoạn trước 1945 Gồm các Lý trưởng: - Ông Lê Văn Hiên: Sau bị quy địa chủ, cường hào, thuộc họ Lê Văn - Ông Lê Trọng Viễn: Dòng họ Lê Trọng - Ông Lê Văn Quạn: Dòng họ Lê Bá
27-11-2022 16:10:05
Sau một thời gian chuẩn bị tháng 4 năm 2017 Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, xin giới thiệu toàn bộ Bản quy ước Làng Hoạch Thôn để  tất cả mọi người dù ở quê hay ở xa có thể xem quy ước làng.
26-11-2022 16:46:52
Hôm nay ngày hội thi thơ Làng quê yêu dấu bầu trời trong xanh Hoạch Thôn phong cảnh hữu tình Bức tranh sơn thuỷ lung linh sắc màu
e