Liên hệ | Sitemap  
Thông báo chung
29/03/2019

Nhằm hiện thực hóa việc trùng tu, tôn tạo giếng làng và nghè làng Hoạch Thôn hướng tới mục tiêu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông đã dày công vun đắp cho các thế hệ mai sau, hiện nay, Ban chấp hành chi bộ thôn Hoạch Thôn xin chính thức thông báo kế hoạch tôn tạo lại đền nghè, giếng làng và xây dựng khuôn viên xung quanh giếng. Kinh phí xây dựng được huy động thông qua hình thức xã hội hoá và sự ủng hộ của nhân dân trong thôn.

Vậy Ban chấp hành chi bộ thôn Hoạch Thôn xin trân trọng thông báo tới toàn thể nhân dân trong thôn được biết. Mọi sự ủng hộ về mặt tài chính của các cá nhân và tập thể, xin vui lòng gửi tới tài khoản sau trước ngày 4/5/2019 tức ngày 30/3/2019 (âm lịch). 

Tên tài khoản: Hoàng Văn Hòa

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), chi nhánh Yên Định, Thanh Hóa

Số tài khoản: 3512205214107
 

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp, xin vui lòng liên hệ tới:

  1. Lê Đức Nam: O978 979 876

           Facebook: https://www.facebook.com/hn201888

  1. Lê Minh Thu: O326873168

           Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009896356530

  1. Lê Mạnh Cường: O986 688 416

           Facebook: https://www.facebook.com/le.m.cuong.3

Lưu ý: Mọi đóng góp thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được ghi nhận và hoan nghênh. Ngoài ra, các cá nhân hoặc tập thể ủng hộ, xin vui lòng chụp lại hình ảnh chuyển khoản hoặc thông báo số tiền đã ủng hộ cho Ban tổ chức thống kê và báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com