Liên hệ | Sitemap  
Bản tin Hoạch Thôn Tin tức làng Hoạch Thôn
19/04/2020

 

Về ngày công của bà con trong làng đã tham ra là: 400 ngày công. Trong ngày công có hơn 80 ngày công thợ xây của bà con.              

Thay mặt Ban tôn tạo giếng làng xin được cám ơn toàn thể bà con trong làng, các tập thể, các gia đình, cá nhân, con em trong làng đã tận tình chung hiến tiền của, vật chất, ngày công để giếng làng hoàn thành căn bản như hôm nay. Hiện nay còn một số hạng mục chưa hoàn thành như việc lát khuôn viên, lợp mái cổng vào, bồn hoa cây cảnh. Lăn sơn hay ghế đá trong khuôn viên chưa được hoàn thành…vv. Để khuôn viên đến dịp tổ chức khánh thành hoàn thành, cần tiếp tục được ủng hộ của mọi thành viên trong làng.

Mọi sự ủng hộ về mặt tài chính của các cá nhân và tập thể, xin vui lòng gửi tới tài Tài khoản Ông: Hoàng Văn Hòa

  • Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), chi nhánh Yên Định, Thanh Hóa
  • Số tài khoản: 3512205214107
  • SĐT: 0975.186.395

Qua nội dung đăng thông báo công khai để mọi người đối chiếu có sai sót gì xin nhắn về ĐT: 0975.186.395 của tôi (HOÀNG VĂN HÒA)

Danh sách công đức Giếng làng 1

Danh sách công đức Giếng làng 2

Danh sách công đức Giếng làng 3

Danh sách công đức Giếng làng 5

Danh sách công đức Giếng làng 6

Danh sách công đức Giếng làng 7

Danh sách công đức Giếng làng 8

Danh sách công đức Giếng làng 9

Danh sách công đức Giếng làng 10

Danh sách công đức Giếng làng 11

Danh sách công đức Giếng làng 12

Danh sách công đức Giếng làng 13

Danh sách công đức Giếng làng 14

Danh sách công đức Giếng làng 15

Danh sách công đức Giếng làng 16

Danh sách công đức Giếng làng 17

Danh sách công đức Giếng làng 18

Danh sách công đức Giếng làng 19

Danh sách công đức Giếng làng 20

Danh sách công đức Giếng làng 21

Danh sách công đức Giếng làng 22

Danh sách công đức Giếng làng 23

Danh sách công đức Giếng làng 24

Chi tiết:  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC LÀNG TÍCH LŨY ĐỂ TÔN TẠO GIẾNG LÀNG TỪ THÁNG 10 NĂM 2018 ĐẾN NAY


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com