Liên hệ | Sitemap  
27/02/2019

Đường vào dượt bóng hàng cây,
Nhà cao mới dựng mới xây ngói hồng.
Nhìn ra bát ngát cánh đồng,
Lúa vàng đuổi sóng như nong tơ tằm.

Bạn ơi bạn hãy vào thăm,
Hoạch Thôn tôi đó Định Tăng đây mà.
Trường tầng bên cạnh ngã ba,
Đường lên Cầu Khải đường ra Bù Tù.

 


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com